StockPhoto Keyword Tool

ระบบจัดการคีย์เวิร์ด ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยแปลคำศัพท์ของคีย์เวิร์ด ที่จะนำมาใส่ให้กับรูปภาพ ก่อนที่จะส่งเข้าไปขายในเว็บไซต์สต็อกโฟโต้

เครื่องมือช่วยแปลคำศัพท์ของคีย์เวิร์ด